AWFSponsorzy i PartnerzyKontaktpolskienglishdeutsch

Katowicki Festiwal Biegowy

organizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

Maraton Kukuczki

Maraton Kukuczki i Drużynowy Maraton Kukuczki

 

- Regulamin

- Trasa

- Lista startowa

 

 

 

Regulamin zawodów.

 

Regulamin Maratonu Kukuczki

„VII Bieg Kukuczki”

 1. Cel imprezy:
 • promocja AWF Katowice
 • promocja Miasta  Katowice
 • wspomnienie patrona uczelni Jerzego Kukuczki

 

 1. Organizatorzy:
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w  Katowicach
 • AZS AWF Katowice
 • Urząd Miasta Katowice 
 • Państwowa Straż Pożarna          

 

 1. Termin, miejsce
 • 26 października 2014 roku, Katowice,  Dolina Trzech Stawów od strony
  ul. Francuskiej, gdzie będzie zlokalizowane biuro zawodów.

 

 1. Trasa biegu i dystans:
 • Bieg i Nordic Walking odbędzie się na pętli o długości 4181 m,
 • W czasie zawodów  pomiar czasu będzie przeprowadzony za pomocą chipów, maksymalny dystans to maraton dla biegu i półmaraton dla Nordic Walking.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • biegi mają charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nich mogą zarówno amatorzy jak również osoby zrzeszone w klubach sportowych  
 • wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani, odebrać numer startowy i czip w biurze zawodów.
 • zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
 • Wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

 

 1. Klasyfikacje i nagrody:
 • Będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 

MARATON

 • W klasyfikacji generalnej nagrody finansowe dla kobiet i mężczyzn:

              I miejsce – 1200 zł puchar

             II miejsce – 800 zł puchar

             III miejsce – 500 zł puchar

            IV miejsce – 300 zł puchar

             V miejsce – 200 zł puchar

             VI miejsce – 200 zł puchar

 

           

 

 • W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn:

   K – 16 – 29  lat

              K  - 30 – 39 lat

              K – 40 – 49 lat

            K – 50 – 59 lat

   K – 60 lat i więcej

              M – 16-29 lat

              M – 30 -39 lat

              M – 40-49 lat

              M – 50 -59 lat

              M – 60 lat i więcej

PÓŁMARATON

 • W klasyfikacji generalnej nagrody rzeczowe dla kobiet i mężczyzn:

              I miejsce –nagroda + puchar

             II miejsce – nagroda + puchar

             III miejsce – nagroda + puchar

NORDIC WALKING

 • W klasyfikacji generalnej na dystansie półmaratonu nagrody rzeczowe dla kobiet i mężczyzn:

              I miejsce –nagroda + puchar

             II miejsce –nagroda + puchar

             III miejsce –nagroda + puchar

 

 • Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami  tzn.  podatek zryczałtowany w wysokości 10% (po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku – 760 zł) z tytułu wypłaconych nagród  finansowych.
 • W kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca przewidywane są puchary oraz drobne nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale oraz koszulki są dla wszystkich startujących.
 • Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa, drużyny muszą się składać z 10 osób. W skład drużyny muszą wchodzić minimum 2 kobiety.
 • Klasyfikację wygra zespół, który przebiegnie łącznie najdłuższą odległość. W przypadku pokonania przez zespoły takiej samej odległości liczyć będzie się czas (wygrywa drużyna, której łączny czas biegu będzie krótszy).
 • Każdy zawodnik zespołu może pokonać dowolną ilość okrążeń  z tym, że kończąc bieg wcześniej niż po przebiegnięciu 42,195 km musi o tym fakcie poinformować sędziego zawodów.

 

 

 1. Zgłoszenia:
 • Na stronie www.biegkukuczki.pl w zakładce Zgłoszenia
 • Zapisy w dniu startu i odbieranie pakietów startowych w godzinach 8:00-10:15
 • Rozgrzewka 10.30
 • Start godzina 11:00
 • Limit czasu na pokonanie maratonu - 6 godzin

 

 1. Wpisowe:
 • Opłata wpisowego wynosi 50 zł i winna być wpłacona na konto:
  ING Bank Śl. O/Katowice 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784
  w tytule: Maraton Kukuczki oraz imię i nazwisko zawodnika
  do dnia 23 października 2014 roku z dopiskiem "Opłata wpisowego (Imię i Nazwisko uczestnika) – Maraton Kukuczki".
 • W dniu zawodów wysokość opłaty wpisowego wynosi 80 zł.
 • Dzieci i młodzież do lat 17 – 50% wpisowego
 • Studenci i pracownicy AWF Katowice  - bezpłatnie, (studenci bez opłaty nie otrzymują pakietu startowego)
 • W ramach opłaty wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy, agrafki, pamiątkową koszulkę i  medal, napoje i drobne przekąski na trasie biegu, ciepły posiłek po biegu, możliwość skorzystania z masażu po biegu.
 1. Uwagi końcowe:
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
 • pomiar czasu oraz liczenie okrążeń będzie dokonywany za pomocą chipów
 • zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, organizator zapewnia szatnie (bez pryszniców)
 • napoje w czasie zawodów zapewnia organizator
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • dodatkowe pytania kierować do Magdaleny Banaszak tel.  32 207 51 25  mail: m.banaszak@awf.katowice.pl, Agnieszki Smykla tel. 32 207 51 52.
 • wszelkie informacje na temat biegu oraz wyniki na stronie www.biegkukuczki.pl

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZA

 

Rektor AWF Katowice im Jerzego Kukuczki prof. Adam Zając

 

.

 

 

 

Trasa biegu.

/cms/mapka_maraton_1.JPG.

 

 

 

Lista startowa z dnia